Wat is intervisie?

Intervisie is een manier is om te leren van jezelf, van elkaar en van specifieke praktijksituaties. Bij een intervisie komen mensen met eenzelfde achtergrond op regelmatige basis samen om persoons‐ en functie gebonden vraagstukken (casussen) uit de eigen werksituatie te bespreken. Deze worden geanalyseerd door de andere groepsleden. Door vragen te stellen en te exploreren ontstaat een andere verhouding tot het probleem, bv een nieuwe zienswijze op de eigen rol of de eigen aanpak.

Bekijk hier het overzicht van geplande intervisies in 2018 per provincie.

Schrijf je hier in voor een intervisiemoment in je regio.