Ik ben een...
Ik maak gebruik van de KMO-portefeuille (DV.O222472)