Schrijf je hier in voor de nieuwsbrieven van de VRGT

Vind groepssessies rookstop

Op zoek naar rookstopbegeleiding in groep in jouw buurt? Voer hier jouw postcode in:

Vind een tabakoloog

Op zoek naar individuele begeleiding door een tabakoloog in jouw buurt? Voer hier jouw postcode in:

Langverwachte resultaten cross-sectionele studie bekend!

Consultatie bij de tabakoloog

De afgelopen jaren voerde de VRGT onderzoek naar de effectiviteit van de tabakoloog in Vlaanderen.

Ontdek de resultaten

Nieuws

Stoppen met roken? Verhoog je slaagkans met een tabakoloog

Een groot deel van de rokers in Vlaanderen wil graag stoppen met roken. Dat is helaas niet evident, waardoor velen hervallen. Gemiddeld heeft de Vlaming zes à zeven pogingen nodig. Een grootschalig onderzoek naar rookstopbegeleiding bevestigt in dat kader het belang van tabakologen. 

Alliantie voor een Rookvrije Samenleving juicht de antirookmaatregelen toe die door de ministerraad werden goedgekeurd en op dinsdag 24 oktober door de minister van Volksgezondheid werden bekendgemaakt.

Aansluitend op de interfederale strategie voor een rookvrije generatie die in december vorig jaar werd voorgelegd, lichtte de minister van Volksgezondheid afgelopen dinsdag de 10 maatregelen toe die door de ministerraad werden goedgekeurd. Dit pakket maatregelen in het kader van een rookvrije generatie, betekent een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen tabaksgebruik in ons land. Alle federale, regionale en gemeenschapsministers engageerden zich eind 2022 via een interfederale strategie om werk te maken van een eerste rookvrije generatie. De wens van Alliantie voor een Rookvrije Samenleving was dat dit plan zou worden omgezet in concrete, doeltreffende maatregelen. Deze maatregelen zijn alvast veel stappen in de goede richting.