VRGT staat voor Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding. De VRGT heeft een hart voor longen en werkt actief aan het bestrijden van longaandoeningen. Haar missie? Een expertisecentrum zijn voor tuberculosebestrijding, en in de respiratoire gezondheidszorg het accent leggen op rookstop en rookstopbegeleiding.

Specifiek voor rookstopbegeleiding hanteert de VRGT onderstaande missie en visie.

Missie

De VRGT wil bijdragen aan een rookvrije en gezonde samenleving. Daarom zet ze in op de professionalisering van rookstopbegeleiding. Dit doet ze door de specifieke basisopleiding tot tabakoloog aan te bieden. Zo kunnen welzijns- en gezondheidswerkers op lokaal en individueel vlak een evidence-based, gediversifieerd en kwaliteitsvol aanbod van rookstopbegeleiding aanbieden. Anderzijds wil de VRGT de competenties inzake rookstop en rookstopbegeleiding behouden en bevorderen bij zowel tabakologen als intermediairs.

Visie

  • De VRGT draagt bij aan een kwaliteitsvolle rookstopbegeleiding door een systeem van kwaliteitsborging uit te werken
  • De VRGT kijkt kritisch naar de basisopleiding tot tabakoloog zodat deze afgestemd is op noden in de maatschappij
  • De VRGT werkt een geïntegreerde aanpak uit die intermediairs (welzijns en gezondheidswerkers) in staat stelt om de methodiek van minimale interventie en het kort advies toe te passen in de eigen praktijk
  • De VRGT wil de tabakologen verenigen door hun bindend vermogen te versterken, door hen te ondersteunen bij het collectief positioneren en hun belangen te behartigen
  • De VRGT wil de overheid blijven adviseren over de praktijk van rookstopbegeleiding en de wenselijke of noodzakelijke bijsturingen

Via deze link vind je de missie en visie van de VRGT wat betreft tuberculosebestrijding.

 

Organigram

Organigram VRGT