TUBERCULOSE

Bezoek de website over tuberculose. Hier vind je meer informatie over de ziekte tuberculose en de dienstverlening van de VRGT.

Missie

De VRGT is hét expertisecentrum tuberculose en respiratoire gezondheid dat vanuit een sterk engagement de impact van sociale, economische en omgevingsfactoren op de respiratoire gezondheid van de algemene bevolking en in het bijzonder van de maatschappelijk meest kwetsbaren aanpakt.

Visie

Het blijft onze ambitie om de respiratoire gezondheid van de algemene bevolking te bevorderen en hierbij de maatschappelijke evoluties te volgen, door :

  • de continue ontwikkeling van onze expertise, inclusief het implementeren van operationeel onderzoek, innovatie en effectieve data-analyse;
  • het delen van onze expertise in de respiratoire gezondheid door informeren, adviseren, opleiden en ondersteunen;
  • het rechtstreeks ter beschikking stellen van onze deskundigheid aan onze doelgroepen en in het bijzonder aan de maatschappelijk meest kwetsbaren, door middel van toegankelijke en inclusieve dienstverlening via de regionale ankerpunten;
  • het terugkoppelen naar en samenwerken met beleidvoerders.

Onze waarden

Onze werking steunt op onze gedeelde kernwaarden, nl. engagement, meesterschap, samenhorigheid, daadkracht en flexibiliteit.

gedeelde kernwaarden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiek VRGT

Klik hier om meer te weten over de geschiedenis van de VRGT

 

Organigram

De VRGT is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).

organigram