Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent een sterke demografische groei en wordt geconfronteerd met belangrijke uitdagingen, onder meer rond educatie, gezondheid en bijstand aan personen. 

Op het gebied van roken van tabak en vapen heeft de hoofdstad enkele specifieke kenmerken: veel jongeren roken, er zijn grote sociale ongelijkheden op gezondheidsvlak, er wonen heel wat alleenstaanden en de culturele diversiteit zorgt voor uiteenlopende visies over roken.

Met het meerjarenplan 'Brussels beleidsplan Preventie en Rookstopbegeleiding tabak/vape 2019-2030- Rookstop bij volwassenen en jongeren uit kansengroepen' bieden VRGT en FARES voor de hoofdstad een tweetalig strategische kader ter bevordering van rookpreventie en rookstopbegeleiding. We doen dit in samenwerking met onze consortiumpartners Bordet Instituut, Tabakstop en Stichting tegen Kanker, Logo Brussel en de Alliantie voor een Rookvrije samenleving.

Het meerjarenplan werd opgesteld vanuit een globale visie en Brusselse identiteit met een sterke aandacht voor het principe van proportioneel universalisme. Het sluit aan bij het Vlaams en Waals beleidsplan inzake rookpreventie en stoppen met roken en ligt volledig in lijn met de betrachtingen van het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan, Brussels Takes Care. 

Vertrekkend van 4 duidelijk omschreven gezondheidsdoelstellingen, elk met een aantal subdoelstellingen, worden er specifieke acties voor de Brusselse context geformuleerd.