Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een regio met haar eigen sterktes en uitdagingen rond rookstop. Op het gebied van roken heeft de hoofdstad enkele specifieke kenmerken: veel jongeren roken, er zijn grote sociale ongelijkheden op gezondheidsvlak, er wonen heel wat alleenstaanden en het multiculturele karakter zorgt voor uiteenlopende visies over roken.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent een sterke demografische groei. Daarnaast werden heel wat bevoegdheden na de zesde staatshervorming van de federale overheid overgedragen naar de deelstaten. Binnen deze context wordt de hoofdstad geconfronteerd met belangrijke uitdagingen, onder meer rond educatie, gezondheid en bijstand aan personen.

De Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) vzw en haar Franstalige zusterorganisatie het Fond des Affections Respiratoires (FARES) asbl hebben als doel samen de specifieke noden te beantwoorden en bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen die geformuleerd zijn in het Brussels Gezondheidsplan “Opgroeien en leven in goede gezondheid in Brussel 2019-2025”en dit op basis van een sterk rookstop-meerjarenplan onder de werkingskoepel BELTA.

Met het meerjarenplan 'Brussels beleidsplan Preventie en Rookstopbegeleiding tabak/vape 2019-2030- Rookstop bij volwassenen en jongeren uit kansengroepen' ontwikkelde BELTA het strategische kader voor rookpreventie en rookstopbegeleiding en blijft het een rookvrije hoofdstad aanmoedigen, in samenwerking met haar consortiumpartners Bordet Instituut, Tabakstop en Stichting tegen Kanker, Logo Brussel en de Alliantie voor een Rookvrije samenleving.