Bachelor in voedings- en diëetleer
Praktijk type
Consultatie in dagziekenhuis
Naam
AZ Sint-Maarten
Locatie

Liersesteenweg 435
2800 Mechelen
België

Telefoon
015 89 30 58
Soort begeleiding
Individuele begeleiding
Begeleiding op afstand
Provincie/Gewest
Antwerpen