Bachelor in verpleegkunde
Praktijk type
Consultatie in dagziekenhuis
Naam
Instituut Bordet
Locatie

Rué Héger Bordet 1
1000 Brussel
België

Telefoon
02 541 32 78
Soort begeleiding
Individuele begeleiding
Groepsbegeleiding
Begeleiding op afstand
Provincie/Gewest
Brussels Gewest