Bachelor in voedings- en diëetleer
Praktijk type
Consultatie in dagziekenhuis
Naam
Psychiatrisch ziekenhuis Duffel
Locatie

Stationsstraat 22 (C)
2570 Duffel
België

Telefoon
015 30 38 03
Soort begeleiding
Individuele begeleiding
Begeleiding op afstand
Provincie/Gewest
Antwerpen