Bachelor in voedings- en diëetleer
Praktijk type
Consultatie 'andere'
Locatie

Gijmelsesteenweg 4
2230 Herselt
België

Soort begeleiding
Individuele begeleiding
Groepsbegeleiding
Provincie/Gewest
Antwerpen