Bachelor in voedings- en diëetleer
Praktijk type
Consultatie 'andere'
Locatie

Teerlingstraat 1
8800 Roeselare
België

Soort begeleiding
Individuele begeleiding
Groepsbegeleiding
Consultaties
Ook huisbezoek mogelijk
Provincie/Gewest
West-Vlaanderen