Schriftelijke proef

Doel 
Door middel van deelname aan de schriftelijke proef over het theoretische deel van de opleiding, kunnen  artsen de reeds verworven kennis op vlak van tabakspreventie en rookstopbegeleiding aantonen.

Vorm van het examen
Een 50 tal meerkeuzenvragen (zonder giscorrectie).

Praktisch
Registreren in het tabakologen-kadaster (voorafgaand aan de inschrijving voor de schriftelijke  proef).
Voor de schriftelijke proef hier inschrijven
Op 25 januari 2020 werd deze kennistoets voor een laatste keer collectief georganiseerd. Richt u tot het secretariaat indien u een kennistoets wenst af te leggen. 

Locatie

VRGT, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel

Prijs: € 80 per deelname

Slagen voor het examen en de herkansing
Men is geslaagd in het theoretisch onderdeel van de opleiding met een score van minstens 50% (met toepassing van hogere cesuur).
Is men niet geslaagd dan zijn er twee herkansingen mogelijk.
Is men na twee herkansingen niet geslaagd, dan volgt een specifieke en individuele terugkoppeling over de struikelblokken samen met het advies bepaalde modules te volgen die beschikbaar zijn in een e-learning omgeving.
Vanaf de vierde inschrijving voor de schriftelijke proef is de prijs € 160 per deelname.

Verplichte deelname ‘individuele rookstopbegeleiding'

Doel

 • Specifieke, evidence based vaardigheden in motiverende gespreksvoering (Rollnick&Miller) verwerven
 • Individuele rookstopbegeleiding volgens het 'Standard Treatment Programma' (National Centre for Smoking Cessation and Training, 2012) leren toepassen
 • Casuïstiek

Vorm
Twee halve dagen opleiding (contactonderwijs) onder begeleiding van Prof. Em. H. Boudrez. Er wordt telkens gewerkt met groepen van maximum 12 personen.

Praktisch
Hier kan je inschrijven voor de module contactonderwijs: ‘individuele rookstopbegeleiding’ 
Het betreffen 2 halve dagen. Gelieve u te richten tot het secretariaat.

Prijs: voor twee dagdelen: € 220

Locatie: VRGT, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel.

Compensatie: accreditering wordt aangevraagd bij RIZIV
 

Ondersteuningsaanbod voor artsen

Doel
Kennis en inzichten verwerven in: tabak gerelateerde aandoeningen, wetgeving, epidemiologie, aspecten van verslaving,  rookstop en medicamenteuze ondersteuning, gedragsverandering en dependentietheorieën, toxicologie, roken en voeding.

Vorm
Verrijkte videopresentaties. Het betreffen opnames van de ‘Interuniversitaire Opleiding Tabakologie en Rookstopbegeleiding’ die versneld kunnen doorlopen worden.

Praktisch
Zich inschrijven voor een module via de VRGT-website.
Na ontvangst van de inloggegevens blijven ze 4 maanden beschikbaar.

Onderdelen en prijszetting per module
Er zullen acht online modules beschikbaar zijn met een variabele prijszetting. Het totaalpakket kost € 350 (30% korting). Indien u dit wenst kunt u ook kiezen voor aparte modules.
Merk op dat het aantal meerkeuzevragen bij de kennistoets in relatie staat tot de hieronder vermelde tijdsduur per module.

Module 1de gezondheidseffecten van roken, deel 1

 • Roken en gastro-intestinale aandoeningen – Prof. Dr. H. De Schepper, UA
 • Roken en respiratoire aandoeningen (inclusief NKO) - Prof. J. Van Meerbeeck, UA
 • Roken en cardiovasculaire aandoeningen - Prof. D. Schoors, VUB 

Prijs: € 55
Duur: 2u30’


Module 2: de gezondheidseffecten van roken, deel 2

 • De invloed van roken op de vrouwelijke en mannelijke fertiliteit - Dr. B. Geysenbergh, UZ Leuven
 • Risico’s van roken op de zwangere vrouw – Dr. M. Vandecasteele, UZ Leuven
 • Endocrinologische aspecten van roken en voeding – Dr. A. Verhaegen, UZA
 • Roken en voeding – Mevr. Ilse Mertens, UZA 

Prijs: € 55
Duur: 2u29’


Module 3: Toxicologie

Toxicologie van tabaksrook: nicotine, additieven en andere bestanddelen van tabaksrook. Biologische merkers van blootstelling - Prof. B. Nemery, KUL

Prijs € 30
Duur: 1u33’


Module 4: Epidemiologie, wetgeving, passief roken e.a. (tabaks)producten

 • Epidemiologie van tabaksgebruik in België.
  Europese en Belgische wetgeving rond roken; verantwoordelijkheid van de tabaksindustrie in detabakspandemie - Prof. Dr. Guido Van Hal, UA
 • Medische aspecten van passief roken - Prof. Dr. K. Nackaerts, KUL
 • Effecten van roken van waterpijp, sigaren en e-sigaret, andere tabaksproducten - Prof. Dr. K. Nackaerts, KUL

Prijs: € 70
Duur: 3u12'


Module 5: Dependentietheorieën

Dependentietheorieën en praktische implicaties - Prof. Em. H. Boudrez

Met in het bijzonder:

° conditioneringsmodellen

° cognitieve en sociale leermodellen

° addictietheorie van Robert West

Prijs: € 45
Duur: 1u48'


Module 6: Rookstop en gedragsverandering

Rookstop en gedragsverandering - Prof. Em. H. Boudrez

Met in het bijzonder:

° centrale gedragsdeterminanten en hun beïnvloeding

° motivatie en zijn praktische implicaties

° meten van motivatie, zelfvertrouwen en fysieke dependentie

° gedragsveranderingstechnieken

° relapsepreventie

° het standaard behandelingsprogramma

Prijs: € 125
Duur: 4u22'


Module 7: Neurofysiologie, gecombineerde verslavingen en psychiatrische aandoeningen 

 • Neurofysiologische aspecten van verslaving - Dr. Peuskens, UZ Leuven
 • Gecombineerde verslavingen (roken en alcohol – alcohol en cannabis) - Dr. Peuskens, UZ Leuven
 • Roken en psychiatrische aandoeningen - Dr. Peuskens, UZ Leuven

Prijs: € 40
Duur: 1u43’


Module 8: Medicamenteuze ondersteuning bij rookstop

 • Hoe rookstopbegeleiding medicamenteus ondersteunen – Farmacologische hulpmiddelen nu en in de toekomst – Dr. M. Meysman, UZ Brussel
 • Hoe rookstopbegeleiding medicamenteus toepassen – casussen – Dr. M. Meysman, UZ Brussel en Mevr. V. Lemaigre 

Prijs: € 80
Duur: 3u31’


Compensatie: Accreditering wordt aangevraagd bij RIZIV