Adres
Ik bevestig bij deze mijn aanmelding voor de Permanente Vorming Tabakologie en Rookstopbegeleiding 2023-2024.

Mijn aanmelding is pas definitief nadat:
- ik een kopie van mijn diploma heb opgestuurd naar marc.verheyen@vrgt.be en dit diploma wordt gevalideerd door de VRGT
- een voorschot van 400 euro betaald werd op rekening van de VRGT met nummer
IBAN BE 12 427 912 182 192, BIC KREDBEBB met de mededeling 'uw naam tabakologie 2023-2024'.