Een rookstopbegeleiding vanop afstand hoeft niet tot kwaliteitsverlies te leiden. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Je voert je begeleidingen zelf uit, telefonisch of via beeldbellen
  • Je verwijst door naar Tabakstop

Ook in coronatijden blijft het belangrijk om te stoppen met roken. Mensen met respiratoire aandoeningen (al dan niet ten gevolge van het roken) hebben meer risico om ernstigere COVID-19 symptomen te vertonen. Hoewel hiervoor op dit moment nog onvoldoende evidentie is, wordt er vanuit gegaan dat er een verband bestaat tussen rookgedrag en het (verloop of manifestatie van het) Coronavirus. Dit wordt afgeleid uit de negatieve effecten van roken op de ontwikkeling van, de behandeling van en de overdraagbaarheid van andere vergelijkbare respiratoire aandoeningen. Meer informatie over het verband tussen roken en COVID-19 vind je hier en op de Kennisbank bij publicaties.

Wens je als tabakoloog opgenomen te worden in de lijst voor rookstopbegeleiding op afstand? Schrijf je hier in.