Bachelor in voedings- en diëetleer
Praktijk type
Consultatie in privé praktijk
Naam
Den Biezerd
Locatie

Edward Claessenlaan 11
2845 Niel
België

Telefoon
0492 699 614
Soort begeleiding
Individuele begeleiding
Begeleiding op afstand
Provincie/Gewest
Antwerpen