De VRGT streeft naar een kwaliteitsvol aanbod van rookstopbegeleiding door tabakologen. Dit doen we door een basisopleiding aan te bieden en navormingsmomenten voor tabakologen te organiseren. Daarnaast voeren we onderzoek om een kwaliteitsvol rookstopaanbod te garanderen.

Met onze onderzoeksprojecten willen we de tabakologenpraktijk beter in kaart brengen, zicht krijgen op werkzame en minder werkzame interventies en antwoorden formuleren op hiaten en praktijkvraagstukken. Op die manier kunnen we ons aanbod beter afstemmen op de klinische praktijk en kunnen we relevante beleidsadviezen formuleren.

De VRGT heeft als doel de tabakologenpraktijk breder te verankeren in het hulpverleningslandschap.