Bachelor in voedings- en diëetleer
Praktijk type
Consultatie in privé praktijk
Locatie

Villerslei 2
2900 Schoten
België

Telefoon
0477 893 560
Soort begeleiding
Individuele begeleiding
Groepsbegeleiding
Provincie/Gewest
Antwerpen
Praktijk type
Consultatie in privé praktijk
Locatie

Churchillaan 62
2900 Schoten
België

Soort begeleiding
Individuele begeleiding
Groepsbegeleiding
Provincie/Gewest
Antwerpen