Bachelor in voedings- en diëetleer
Praktijk type
Consultatie in privé praktijk
Locatie

De Pretlei 5
2930 Brasschaat
België

Telefoon
0477 893 560
Soort begeleiding
Individuele begeleiding
Groepsbegeleiding
Provincie/Gewest
Antwerpen