Twee columns over tabakspreventie in Artsenkrant

Aan het woord is Suzanne Gabriels, experte tabakspreventie van de Stichting tegen Kanker. 

Met vaste basisprincipes balanceert Prof. Dr. Marc Decramer tussen grotere en kleinere organisaties: "Vertrouwen geven, inspireren en zelf het voorbeeld geven, iedere dag opnieuw: dat is de rol van het bestuur in een organisatie"

Prof. Dr. Marc Decramer, longarts van opleiding, staat aan het hoofd van het grootste universitair ziekenhuis in België en is tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRGT. De functie van gedelegeerd bestuurder van het UZ Leuven neemt hij waar sinds 1 augustus 2013, voorzitter van de VRGT is hij sinds september 2005. Op 30 september wenkt het emeritaat. De hoogste tijd om te polsen naar zijn visies over het besturen van een kleine vzw en een groot universitair ziekenhuis.

Op naar een rookvrije samenleving met ‘Generatie Rookvrij’

Elk kind, geboren vanaf 2019, moet volledig rookvrij kunnen opgroeien. Als aftrap van de campagne Generatie Rookvrij ondertekende de VRGT in het voorjaar - op Werelddag tegen Tabak - samen met tientallen andere organisaties het Charter voor een Rookvrije Samenleving. Het charter roept op om meer rookvrije plaatsen te creëren, vooral daar waar veel kinderen en jongeren komen. Want zien roken, doet roken.

Alliantie voor een Rookvrije Samenleving verwelkomt invoering neutrale sigarettenpakjes

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block bereikte op 7 september 2018 een akkoord over de invoering van neutrale verpakking voor roltabak en sigaretten. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving, een brede coalitie van 50 medische verenigingen en gezondheids-organisaties, verwelkomt de maatregel. De invoering van neutrale verpakkingen is een cruciale maatregel om het recht van kinderen om rookvrij op te groeien te realiseren, stelt de Alliantie.