Cijfers rookstopconsultaties 2018

Het Vlaams kadaster voor tabakologen biedt de mogelijkheid cijfers bij te houden en te analyseren over het aantal consultaties die jullie het voorbije jaar gerealiseerd hebben. Op basis van de voorlopige cijfers kunnen we jullie alvast een tipje van de sluier lichten. Houd er rekening mee dat dit niet de definitieve cijfers zijn, aangezien consultaties nog tot 3 maanden nadat ze hebben plaatsgevonden geregistreerd kunnen worden in het kadaster.

Overdracht van bevoegdheden – terugbetaling rookstopconsultaties

Ten gevolge van de 6de staatshervorming werden diverse federale bevoegdheden geregionaliseerd. De overdracht van de bevoegdheden in verband met gezondheid en bijstand aan personen, brengt voor het Brussels Gewest met zich mee dat Iriscare vanaf 1 januari 2019 bevoegd is voor de terugbetaling van rookstopconsultaties.

De VRGT zoekt een Bachelor Office Management (50%)

De VRGT gaat over tot uitbreiding van haar team en zoekt een medewerker voor de  ondersteuning van het team Rookstop.  

Hoera, Generatie Rookvrij is geboren 👶🎉

Proficiat aan alle ouders die vanaf 2019 een kleintje verwachten: samen laten we je kind rookvrij opgroeien! De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving en de campagne 'Generatie Rookvrij' willen dat ieder kind geboren vanaf 2019 rookvrij kan opgroeien en niet begint met roken. Om dat te realiseren moeten we roken verder denormaliseren. Hiervoor hebben we de hulp van de verschillende overheden nodig. De leden van de Alliantie roepen via een memorandum politici op om zich achter het principe 'Generatie Rookvrij' te scharen #alliantierookvrijesamenleving.