Prof. dr. Hedwig Boudrez is psycholoog, gedragstherapeut, hypnotherapeut en praktiserend tabakoloog. Vanaf 1995 tot aan zijn emeritaat in 2016 leidde hij de anti-rook-consultaties in het UZ Gent. Vanuit deze functie bouwde hij een uitgebreide expertise op als tabakoloog, zowel in de begeleiding van individuen als van groepen.
Hij is auteur van talrijke wetenschappelijke artikels over de diverse aspecten van rookstop en is hieromtrent een veelgevraagd spreker, o.a. op internationale congressen.
Van bij de opstart in 2003 is hij als lesgever betrokken bij de opleiding tabakologie en rookstopbegeleiding waarbij hij zowel theoretische als praktijkgerichte vakken onderwijst.

Prof. dr. Heiko De Schepper is medisch staflid van de afdeling Gastro-enterologie en Hepatologie van het universitair ziekenhuis van Antwerpen. Hij bouwde een grote expertise uit op het gebied van motiliteit, proctologie en endoscopie. Binnen de opleiding tabakologie en rookstopbegeleiding bespreekt hij de gastro-intestinale gevolgen van rookgedrag.

Dr. Katrien De Wilde is vroedvrouw en licentiaat in de medisch-sociale wetenschappen. Ze werkt sinds 1995 als docent in de opleiding vroedkunde aan de Odisee Hogeschool te Sint-Niklaas. Sinds 2003 is ze opleidingshoofd van de opleiding vroedkunde. In 2017 promoveerde ze aan de Universiteit van Gent binnen de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen met de thesis “Smoking and smoking cessation among Flemish women during pregnancy and postpartum”.

Dr. Brecht Geysenbergh is gynaecoloog gespecialiseerd in de behandeling van vruchtbaarheidsproblemen. Hij werkt als staflid bij de Vruchtbaarheidskliniek van het Sint-Augustinus ziekenhuis van de ziekenhuisgroep GZ Antwerpen. Hij is eveneens consultant van het Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum. In de opleiding bespreekt hij de invloed van roken op de vrouwelijke en mannelijke vruchtbaarheid en de risico’s van het roken tijdens de zwangerschap.

Dhr. Stefaan Hendrickx is senior stafmedewerker tabak bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. Hij is er verantwoordelijk voor de inhoudelijke coördinatie van het thema en is sinds jaren betrokken bij het uitwerken van methodieken en campagnes. Hij volgde zelf ook de opleiding tot tabakoloog. Samen met mevrouw Katrijn Vandamme verzorgt hij binnen de opleiding een les over de link tussen roken en gezondheidsongelijkheid: op welke manier is er een verband tussen roken en een kwetsbare maatschappelijke positie? Hoe komt het dat lager opgeleiden meer roken? Met welke (rookstop)interventies kunnen we lager opgeleide rokers bereiken?

Dr. Marc Meysman is pneumoloog en praktiserend tabakoloog. Binnen de afdeling longziekten van het universitair ziekenhuis van Brussel begeleidt hij samen met een psycholoog individuen bij het stoppen met roken. Daar verwierf hij een uitgebreide kennis over het medicamenteus ondersteunen van rookstop.

Prof. Dr. Kristiaan Nackaerts is kliniekhoofd in de afdeling Pneumologie van het UZ Leuven. Hij is longarts, praktiserend tabakoloog, wetenschappelijk onderzoeker, hoofddocent en auteur van talrijke wetenschappelijke artikels. Hij heeft een uitgebreide expertise opgebouwd op het gebied van de respiratoire oncologie en rookstop.

Dr. Benoit Nemery is een expert op het gebied van toxicologie en milieu. Hij is sinds 1987 verbonden aan de faculteit geneeskunde van de KU Leuven waar hij de onderzoeksgroep ‘longtoxicologie’ oprichtte. Zijn onderzoeksgroep bestudeert de schadelijkheid van diverse producten bij inademing. Nemery is auteur of co-auteur van meer dan 300 peer-reviewed artikelen in internationale biomedische tijdschriften. Hij houdt een wekelijkse raadpleging voor milieu- en beroepspathologie in het UZ Leuven. Hij is lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en van andere nationale en internationale wetenschappelijke organisaties, zoals de European Respiratory Society (ERS).

Dr. Hendrik Peuskens is diensthoofd van het team Verslavingszorg in de Psychiatrische Kliniek van de Alexianen, Zorggroep Tienen. In de opleiding bespreekt dr. Peuskens vanuit zijn uitgebreide, klinische expertise als psychiater en therapeut de specifieke problematiek van verslaving binnen de psychiatrie.

Mevr. Christine Plets is sociaal verpleegkundige en tabakoloog. Sinds 2007 is ze teamcoördinator van het Nederlandstalig tabakstopteam van de Stichting tegen Kanker. Ze is actief als zelfstandig tabakoloog voor individuele begeleidingen en organiseert groepscursussen ‘rookstop’ voor gemeenten, bedrijven en kansarmen. Verder is ze telefonisch counselor voor pro-actieve rookstopbegeleiding.

Prof. Dr. Danny Schoors is afdelingshoofd van het Centrum voor Hart- en Vaatziekten van het universitair ziekenhuis van Brussel. Vanuit zijn uitgebreide ervaring als cardioloog bespreekt hij de link tussen roken en cardiovasculaire aandoeningen.

Mevr. Uyttersprot is (sport)diëtist en tabakoloog. Ze is sinds 2012 tabakoloog en leidde haar eigen zelfstandige praktijk als diëtist en tabakoloog. Ze werkt sinds 2011 als diëtist in het UZ Brussel, specialisatie oncologie en hematologie. Vanuit haar ervaring geeft ze jullie de link tussen rookstop en voeding om de patiënt zo goed mogelijk te begeleiden en de therapietrouw te optimaliseren.

Prof. Dr. Guido Van Hal is verbonden aan de faculteit Geneeskunde van de universiteit van Antwerpen. Vanuit zijn onderzoeksgroep ‘Sociale epidemiologie en gezondheidsbeleid’ verrichtte hij uitgebreid onderzoek naar o.a. tabakspreventie, middelengebruik en kankerscreening. Vanuit zijn expertise als sociaal wetenschapper doceert hij binnen deze opleiding de onderwerpen ‘epidemiologie van tabaksgebruik in België; Europese en Belgische wetgeving rond roken en verantwoordelijkheid van de tabaksindustrie in de tabakspandemie’.

Prof. Dr. Jan Van Meerbeeck is longarts-oncoloog verbonden aan het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen en hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Binnen zijn onderzoeksgroep tekende hij verschillende klinische onderzoekslijnen uit onder andere met betrekking tot de behandeling en diagnose van longkanker en rookstop in het kader van longkanker. In het onderwijs bespreekt hij de samenhang tussen roken en respiratoire aandoeningen en maken de studenten kennis met de minimale interventiestrategie voor elke arts.

Mevr. Katrijn Vandamme is stafmedewerker tabak bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. Zij treedt als coördinator op voor het Consortium tabak en is al vele jaren betrokken bij het uitwerken van methodieken en campagnes. In het kader van haar functie volgde zij zelf ook de opleiding tabakologie en rookstopbegeleiding. Samen met dhr. Stefaan Hendrickx verzorgt zij binnen de opleiding een les over de link tussen roken en gezondheidsongelijkheid.

Mevr. Hilde Vandecasteele heeft meer dan 26 jaar ervaring in het begeleiden van rookstop bij groepen en individuen. Ze is klinisch psycholoog en tabakoloog. Ze werkt bij het tabaksontwenningscentrum van het Jules Bordet Instituut in Brussel. Vanuit haar uitgebreide ervaring als praktiserend tabakoloog licht ze tijdens de opleiding de verschillende nicotinevervangers en medicatie toe. Ze verzorgt ook een praktijksessie rookstop in groep.

Prof. Dr. Bart Van der Schueren is deeltijds hoofddocent aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is opgeleid tot internist en endocrinoloog en is erkend als klinisch farmacoloog. Hij bekwaamde zich verder in onderzoek naar de endocrinologische effecten van obesitas chirurgie aan Columbia University College of Physicians and Surgeons, New York, NY,USA. Zijn klinisch interessegebied behelst de organisatie van de obesitaszorg en de behandeling van de metabole gevolgen van obesitas. Hij leidt de lipidenkliniek binnen het UZLeuven. Hij is auteur of coauteur van een honderdtal artikels in nationale en internationale tijdschriften.

Dehr. Marc Verheyen is klinisch psycholoog en tabakoloog. Hij werkt voor de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding vzw (VRGT) en is verantwoordelijk voor de Interuniversitaire Permanente Vorming Tabakologie en Rookstopbegeleiding alsook voor de deskundigheidsbevordering van de tabakologen. Activiteiten verbonden met rookstopbegeleiding in Vlaanderen en Brussel lopen als een rode draad doorheen zijn werk.

Dhr. Roel Voorspoels is klinisch psycholoog, therapeut en erkend tabakoloog. Hij werkt sinds 2010 bij de rookstopkliniek in het OLV ziekenhuis van Aalst waar hij voornamelijk groepsessies rond rookstop organiseert. Het is vanuit deze expertise dat hij binnen de opleiding de theoretische aspecten bespreekt van rookstop in groep.