KMO-portefeuille

Beoefenaars van vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen kunnen tot 30 % van het opleidingsgeld gesubsidieerd krijgen door de Vlaamse overheid via de KMO portefeuille.
Een subsidie aanvragen kan via de website van vlaio 

Lees hier de handleiding voor steunaanvraag

Het erkenningsnummer van de VRGT is DV.O222472 en de opleiding valt onder het thema 'beroepsspecifieke competetenties' voor 114 opleidingsuren.

Certificaat KMO-portefeuille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlaams Opleidingsverlof (voorheen Betaald Educatief Verlof)

De opleiding is geen knelpuntberoepsopleiding en niet meer opgenomen in de opleidingsdatabank met als gevolg dat er geen beroep kan gedaan worden op Vlaams opleidingsverlof.