Intervisie is een inspirerende methodiek voor tabakologen die met en van elkaar willen leren. Het doel is deskundigheidsbevordering, waarbij collega tabakologen een beroep doen op elkaar om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie en daardoor beter worden in hun werk. Ontwikkelingsgericht werken is een uitgangspunt.

Doel intervisie

De leden van de groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen en behandelen problemen die zich op de werkvloer voordoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, 'technische' kwesties maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben. Per bijeenkomst brengt een deelnemer een vraag of casus in aan de hand van een concrete ervaring. Deze wordt geanalyseerd door de andere groepsleden waardoor nieuwe inzichten ontstaan. Intervisie is leren in wederzijdse verbondenheid. Leren van jezelf, van situaties en vooral van en met elkaar.

De intervisiemomenten staan uitsluitend open voor afgestudeerde tabakologen.

Intervisie voorjaar 2022 volledig online i.h.k.v. de COVID-19-maatregelen

Deelnemen aan een online intervisiemoment kan via je smartphone of computer met camera.

Enkele dagen voor aanvang van de intervisie ontvang je een mail met:

  • de weblink die jou toegang geeft tot het ZOOM platform
  • instructies voor de toegang tot de online intervisie-ruimte

Voorafgaand aan de intervisiemomenten in februari geeft de stafmedewerker Onderzoek en Ontwikkeling van het rookstopteam kort toelichting over een nieuw onderzoeksproject van de VRGT.

Intervisie najaar 2022 in combinatie met het informatiemoment van de Logo’s

  • Per provincie wordt de intervisie in het najaar voorafgegaan door een infomoment van het betrokken Logo.  De werking rond tabak, incentives en de geplande activiteiten van het Logo staan hierbij centraal. Deze infomomenten helpen je bij het uitbouwen van je netwerk en werking.
  • Deze intervisie- en informatiemomenten vinden plaats in het Logo van je regio zo de veiligheidsmaatregelen fysieke bijeenkomsten toelaten. Een digitaal alternatief wordt voorzien.

Schrijf je in

Ontdek hier de intervisiemomenten van 2022. Inschrijven kan via dit webformulier.