Intervisie is een inspirerende methodiek voor tabakologen die met en van elkaar willen leren. Het doel is deskundigheidsbevordering, waarbij collega tabakologen een beroep doen op elkaar om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie en daardoor beter worden in hun werk. Ontwikkelingsgericht werken is een uitgangspunt.

Intervisie tijdelijk via ZOOM i.h.k.v. de COVID-19-maatregelen

De geplande intervisiemomenten voor Gent en Brugge in maart werden naar aanleiding van de verscherpte maatregelen rond COVID-19 aanvankelijk geannuleerd. De huidige situatie spoort aan tot het bedenken van flexibele en creatieve oplossingen. De VRGT biedt jullie daarom de mogelijkheid om vanop afstand via het online meeting platform ZOOM te overleggen, zolang de veiligheidsmaatregelen van de overheid gelden. Deelnemen kan via je smartphone of computer met camera. Voor de tabakologen in de regio’s Gent en Brugge zal een nieuwe datum gecommuniceerd worden waarop een online intervisie kan plaatsvinden.

Indien je je reeds had ingeschreven voor een intervisiemoment, blijft jouw inschrijving gelden voor de online intervisie.

Enkele dagen voor aanvang van de intervisie ontvang je een mail met:

  • de weblink die jou toegang geeft tot het ZOOM platform
  • instructies voor de toegang tot de intervisie-chatkamer

Doel intervisie

De leden van de groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen en behandelen problemen die zich op de werkvloer voordoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, 'technische' kwesties maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben. Per bijeenkomst brengt een deelnemer een vraag of casus in aan de hand van een concrete ervaring. Deze wordt geanalyseerd door de andere groepsleden waardoor nieuwe inzichten ontstaan. Intervisie is leren in wederzijdse verbondenheid. Leren van jezelf, van situaties en vooral van en met elkaar.

De intervisiemomenten staan uitsluitend open voor afgestudeerde tabakologen.

Schrijf je in

Bekijk hier de planning van de intervisiemomenten voor 2020 en schrijf je in via het online inschrijvingsformulier.