Intervisie is een inspirerende methodiek voor tabakologen die met en van elkaar willen leren. Het doel is deskundigheidsbevordering, waarbij collega tabakologen een beroep doen op elkaar om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie en daardoor beter worden in hun werk. Ontwikkelingsgericht werken is een uitgangspunt.

Intervisie najaar 2020 volledig online i.h.k.v. de COVID-19-maatregelen

Deelnemen aan een online intervisiemoment kan via je smartphone of computer met camera.

Enkele dagen voor aanvang van de intervisie ontvang je een mail met:

  • de weblink die jou toegang geeft tot het ZOOM platform
  • instructies voor de toegang tot de online intervisie-ruimte

Doel intervisie

De leden van de groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen en behandelen problemen die zich op de werkvloer voordoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, 'technische' kwesties maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben. Per bijeenkomst brengt een deelnemer een vraag of casus in aan de hand van een concrete ervaring. Deze wordt geanalyseerd door de andere groepsleden waardoor nieuwe inzichten ontstaan. Intervisie is leren in wederzijdse verbondenheid. Leren van jezelf, van situaties en vooral van en met elkaar.

De intervisiemomenten staan uitsluitend open voor afgestudeerde tabakologen.

Schrijf je in

Bekijk hier de planning van de intervisiemomenten voor 2020 en schrijf je in via het online inschrijvingsformulier.