Intervisie is een inspirerende methodiek voor tabakologen die met en van elkaar willen leren.

Doel intervisie – Uitwisseling en netwerking

Het doel is deskundigheidsbevordering, waarbij collega tabakologen samen nadenken en kennis uitwisselen over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Ontwikkelingsgericht werken is een uitgangspunt.

De leden van de groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen en behandelen onder meer vakinhoudelijke, 'technische' kwesties maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben. Per bijeenkomst brengen de deelnemers een vraag of casus in aan de hand van een concrete ervaring. Deze wordt besproken met de andere groepsleden waardoor nieuwe inzichten ontstaan. 

Daarnaast bieden de samenkomsten een ideaal moment om (nieuwe) collega’s beter te leren kennen en voor lokaal overleg. We moedigen daarom deelname binnen jouw professionele regio én interregionale deelname aan. De intervisiemomenten staan uitsluitend open voor afgestudeerde tabakologen.

Online of hybride deelname

De intervisies vinden online plaats via Teams of in hybride vorm in de regio Limburg. Deelnemen aan intervisiemomenten kan via je smartphone of computer met camera en audio. Enkele dagen voor aanvang van de intervisie ontvang je een mail met: 

  • de weblink die jou toegang geeft tot het Teams platform 
  • instructies voor de toegang tot de online intervisie-ruimte

Intervisie in combinatie met het informatiemoment van de Logo’s

Een aantal intervisiemomenten worden voorafgegaan door een infomoment van het betrokken Logo. De werking rond tabak, incentives en de geplande activiteiten van het Logo staan hierbij centraal. Deze infomomenten helpen je eveneens bij het uitbouwen van je netwerk en werking.

Schrijf je in

Ontdek hier de intervisiemomenten in 2024. Inschrijven kan via dit webformulier.