Intervisie voor tabakologen in 2021

Intervisie is een inspirerende methodiek voor tabakologen die met en van elkaar willen leren. Het doel is deskundigheidsbevordering, waarbij collega tabakologen een beroep doen op elkaar om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie en daardoor beter worden in hun werk. Ontwikkelingsgericht werken is een uitgangspunt.

Klik hier voor meer info.