In samenwerking met de 19 Brusselse gemeenten en de lokale actoren worden samenwerkingsverbanden opgezet om de toeleiding van de bevolking naar rookstop en professionele rookstopbegeleiding te faciliteren. De VRGT doet dit onder meer aan de hand van sensibiliseringsacties en deelname aan lokale gezondheidsinitiatieven.