Met de 19 Brusselse gemeenten, de lokale beleidsverantwoordelijken en de Brusselse welzijns- en gezondheidsorganisaties worden samenwerkingsverbanden opgezet om het preventieaanbod rond roken en vapen en de toeleiding van de bevolking naar rookstop en professionele rookstopbegeleiding te faciliteren.

Dat doen we onder meer aan de hand van sensibiliseringsacties en deelname aan lokale gezondheidsinitiatieven

De Werelddag zonder Tabak is de jaarlijkse campagne van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de aandacht te vestigen op de wijdverbreide prevalentie van roken en de negatieve effecten daarvan op de gezondheid en het milieu. De gevolgen van roken leiden wereldwijd tot meer dan 8 miljoen doden per jaar.De VRGT steunt de Werelddag zonder Tabak met een jaarlijkse campagneweek Week zonder Tabak in samenwerking met de Brusselse gemeenten, lokale welzijns- en gezondheidsorganisaties en haar Franstalige partner FARES.

Ontdek de campagnepagina van Week zonder Tabak