Het 'Brussels beleidsplan Preventie en Rookstopbegeleiding tabak/vape 2019-2030- Rookstop bij volwassenen en jongeren uit kansengroepen' werd opgesteld vanuit een globale visie en Brusselse identiteit. Het is afgestemd op het Brussels Gezondheidsplan “Opgroeien en leven in goede gezondheid in Brussel 2019-2025” en sluit aan bij het Vlaams en Waals beleidsplan inzake tabak.  Vertrekkend van 4 duidelijk omschreven gezondheidsdoelstellingen die opgesplitst worden in subdoelstellingen worden er specifieke acties voor de Brusselse context vooropgesteld.

Het is een coherent en ambitieus plan dat op lange termijn ontwikkeld wordt, rekening houdt met de realiteit van het terrein namelijk een verscheidenheid aan doelgroepen en gemeenschappen (multicultureel), de beschikbare (en noodzakelijke) middelen optimaal benut en gekoppeld is aan een planmatige indicatorenmeting.

Schema

Het meerjarenplan ambieert 4 duidelijke gezondheidsdoelstellingen:

 1. Op een wetenschappelijke en gefundeerde manier de in het meerjarenplan opgenomen acties om de gezondheidsdoelstellingen te realiseren evalueren, monitoren en bijsturen indien nodig.

 2. Bijdragen om (ten minste 2%) jongeren van 11 tot 24 jaar te weerhouden om te beginnen roken of vapen.

 3. Bijdragen tot een stijging van (ten minste 2%) volwassenen en jongeren die stoppen met roken.

 4. Bijdragen om de blootstelling van rokers en niet-rokers aan tabaks-/vape-rook te doen dalen (passief roken/luchtvervuiling).

Om de vooropgestelde gezondheidsdoelstellingen te realiseren en bij te dragen tot een vermindering van de prevalentie van roken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet het meerjarenplan 'Preventie en Rookstopbegeleiding tabak/vape 2019-2030' in een reeks strategische doelstellingen, rekening houdend met de demografische, sociale en epidemiologische context:

Gezondheidsdoelstelling 1: Op een wetenschappelijke en gefundeerde manier de in het meerjarenplan opgenomen acties om de gezondheidsdoelstellingen te realiseren evalueren, monitoren en bijsturen indien nodig.

 • Verzamelen van kernindicatoren, formuleren van beleidsaanbevelingen en garanderen van informatiedoorstroom naar de verschillende stakeholders;
 • Een transversaal gezondheidsbeleid in de verschillende bevoegdheidsdomeinen promoten, ondersteunen en versterken;
 • Implementeren van de in het plan opgenomen initiatieven en verankering ervan;
 • Beheer en evaluatie van de vooruitgang van de in het beleidsplan vooropgestelde doelstellingen aan de hand van continue monitoring.

Gezondheidsdoelstelling 2: Bijdragen om (ten minste 2%) jongeren van 11 tot 24 jaar te weerhouden om te beginnen roken of vapen.

 • Sensibiliseren en ondersteunen van professionelen in verschillende sectoren die werken met jongeren en jong-volwassenen;
 • Versterken van de competenties van intermediairs door een opleidingsaanbod voor sensibilisatie;
 • Stimuleren van transversale netwerken en intersectorale samenwerking voor acties rond rook- en damppreventie;
 • Promoten van lokale acties en beleidsondersteuning bij de implementatie van rookvrije omgevingen.

Gezondheidsdoelstelling 3: Bijdragen tot een stijging van (ten minste 2%) volwassenen en jongeren die stoppen met roken.

 • Ondersteunen, mobiliseren en opleiden van tabakologen, intermediairs en organisaties voor toeleiding naar rookstop en rookstopbegeleiding;
 • Stimuleren van transversale netwerken en intersectorale samenwerking voor acties rond rookstop en rookstopbegeleiding;
 • Verbeteren en verhogen van de toegang tot informatie over rookstophulp aan de hand van aanbevelingen en ondersteunende acties aangepast aan de context en doelgroep;
 • Ontwikkelen en aanbieden van kwaliteitsvolle intensieve rookstophulp en verhogen van de toegankelijkheid ervan voor alle doelgroepen;
 • Sensibiliseren van het brede publiek over tabaksgebruik en vapen;
 • Ondersteunen van de invoer van een transversaal rookstopbeleid in verschillende maatschappelijke settings.

Gezondheidsdoelstelling 4: Bijdragen aan een daling van de blootstelling van rokers en niet-rokers aan tabaks-/vape-rook (passief roken/luchtvervuiling).

 • Toegankelijk maken en de doorstroom bevorderen van informatie over rookvrije omgevingen naar beleidsverantwoordelijken en professionelen;
 • Ondersteunen van de implementatie van een rookvrij beleid in verschillende beleidsdomeinen;
 • Sensibiliseren van het brede publiek.

Lees hier meer over de stand van zaken met betrekking tot tabaksgebruik en vapen op Europees en nationaal niveau en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.