Het Brussels meerjarenplan is een coherent en ambitieus plan met een lange termijnvisie, dat rekening houdt met de realiteit van het terrein namelijk een verscheidenheid aan doelgroepen en gemeenschappen (multicultureel), de beschikbare (en noodzakelijke) middelen optimaal benut en gekoppeld is aan een planmatige indicatorenmeting.

Schema

De vooropgestelde gezondheidsdoelstellingen via dewelke het meerjarenplan wil bijdragen tot een vermindering van de prevalentie van roken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, rekening houdend met de demografische, sociale en epidemiologische context zijn:

Gezondheidsdoelstelling 1: Op een wetenschappelijke en gefundeerde manier de in het meerjarenplan opgenomen acties evalueren, monitoren en bijsturen indien nodig.

 • Verzamelen van kernindicatoren, formuleren van beleidsaanbevelingen en garanderen van informatiedoorstroom naar de verschillende stakeholders;
 • Een transversaal gezondheidsbeleid in de verschillende bevoegdheidsdomeinen promoten, ondersteunen en versterken;
 • Implementeren van initiatieven en verankering ervan;
 • Beheer en evaluatie van de vooruitgang van de  vooropgestelde doelstellingen aan de hand van continue monitoring.

Gezondheidsdoelstelling 2: Bijdragen om (ten minste 2%) jongeren van 11 tot 24 jaar te weerhouden om te beginnen roken of vapen.

 • Sensibiliseren en ondersteunen van professionelen in verschillende sectoren die werken met jongeren en jong-volwassenen;
 • Versterken van de competenties van intermediairs door opleiding en sensibilisatie;
 • Stimuleren van transversale netwerken en intersectorale samenwerking voor acties rond rook- en damppreventie;
 • Promoten van lokale acties en beleidsondersteuning bij de implementatie van rookvrije omgevingen.

Gezondheidsdoelstelling 3: Bijdragen tot een stijging van (ten minste 2%) volwassenen en jongeren die stoppen met roken.

 • Ondersteunen, mobiliseren en opleiden van tabakologen, intermediairs en organisaties om de toeleiding naar rookstop en rookstopbegeleiding te bevorderen;
 • Stimuleren van transversale netwerken en intersectorale samenwerking voor acties rond rookstop en rookstopbegeleiding;
 • Verbeteren en verhogen van de toegang tot informatie over rookstophulp aan de hand van aanbevelingen en ondersteunende acties aangepast aan de context en doelgroep;
 • Ontwikkelen en aanbieden van kwaliteitsvolle informatie rond rookstophulp en het verhogen van de toegankelijkheid van rookstophulp voor alle doelgroepen;
 • Sensibiliseren van het brede publiek over tabaksgebruik en vapen;
 • Ondersteunen van een transversaal rookstopbeleid in verschillende maatschappelijke settings.

Gezondheidsdoelstelling 4: Bijdragen aan een daling van de blootstelling van rokers en niet-rokers aan tabaks-/vape-rook (passief roken/luchtvervuiling).

 • Toegankelijk maken en de doorstroom bevorderen van informatie over rookvrije omgevingen naar beleidsverantwoordelijken en professionelen;
 • Ondersteunen van de implementatie van een rookvrij beleid in verschillende beleidsdomeinen;
 • Sensibiliseren van het brede publiek.

Lees hier meer over de stand van zaken met betrekking tot tabaksgebruik en vapen op Europees en nationaal niveau en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.