Vanaf 1 januari 2017 gebeurt de terugbetaling van prestaties tabakologie (rookstopbegeleiding) voor Vlaamse burgers niet meer via het federale systeem van het RIZIV, maar via de Vlaamse overheid. Deze nieuwe regeling geldt voor alle rookstopbegeleiders, ook voor artsen die de opleiding Tabakologie en Rookstopbegeleiding (permanente vorming met getuigschrift) volgden bij de VRGT en opgenomen zijn in het Vlaams kadaster van tabakologen en er zich toe verbinden de Vlaamse werkwijze te volgen. Meer informatie vind je hier.

Artsen kunnen niet automatisch gebruik maken van dit nieuwe Vlaamse terugbetalingssysteem. Voor diegenen die vóór september 2018 het diploma van arts behaalden, zijn er overgangsmaatregelen. Zij hebben tot 30 juni 2020 om aan de voorwaarden die daarbij horen te voldoen.

Deze overgangsmaatregelen bestaan uit:

 1. Een voorlopige registratie in het kadaster als 'arts in overgangsmaatregeling'
  Kostprijs: gratis
   
 2. Een verplichte schriftelijke proef over de theoretische aspecten van de tabakologie.
  Om je voor te bereiden op deze schriftelijke proef zijn vanaf 3 augustus 2017 acht inhoud gerelateerde modules beschikbaar in een e-learning omgeving. Deze modules zijn niet verplicht, maar worden wel aanbevolen.
  Kostprijs:
  - schriftelijke proef: € 80 per deelname
  - ondersteuning via e-learning: variabele prijzen per module of € 350 voor het totaalpakket (30% korting)
   
 3. Een verplichte deelname aan een praktijkgerichte opleiding over individuele rookstopbegeleiding. Het betreffen twee halve lesdagen.
  Kostprijs: € 220 

Nadat je de schriftelijke proef met succes hebt afgelegd en deelnam aan de praktijkgerichte opleiding, wordt jouw voorlopige registratie als ‘arts in overgangsmaatregeling’ omgezet naar een definitieve registratie. 
Meer informatie over deze onderdelen vind je hier.

Schrijf u hier in. 

De betaling gebeurt op rekening van de VRGT met nr. BE12 427 912 182 192, met mededeling jouw registratienummer in het kadaster van tabakologen.*

Na de inschrijving en betaling ontvang je van de VRGT een bevestiging en indien van toepassing de logingegeven voor de e-learning omgeving.   

*Let op! Voordat je je inschrijft, dien je je eerst te registreren als ‘arts in overgangsmaatregeling’.
Deze voorlopige registratie in het kadaster maakt dat je reeds kan werken binnen het nieuwe Vlaamse systeem.