Wanneer je je laat begeleiden door een tabakoloog, wordt dit deels vergoed door de overheid. Opgelet: in België zijn twee systemen van terugbetaling in voege. Het systeem dat op jou van toepassing is, is afhankelijk van je woonplaats.
Woon je in Vlaanderen? Dan val je onder het Vlaamse terugbetalingssysteem en moet je alleen een eigen bijdrage (remgeld) betalen.
Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan val je onder het Brussels terugbetalingssysteem. Binnen deze regeling wordt de begeleiding door een tabakoloog deels terugbetaald door je ziekenfonds.

Informatie over de beide systemen vind je hieronder.

Je woont in Vlaanderen

Je hebt elk jaar recht op 4 uur individuele begeleiding of 12 uur begeleiding in groep. Als je jaarlijkse aantal uren op zijn, heb je geen recht meer op een financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid. Je kan wel nog meer begeleiding krijgen, maar aan een hoger tarief. Je moet een tabakoloog raadplegen die is opgenomen in de lijst op tabakologen.be of je kan zoeken naar een groepsbegeleiding.
Jaarlijks heb je recht op 48 punten bij de terugbetaling van rookstopbegeleiding door een tabakoloog  De tussenkomst geldt voor in totaal maximaal 4 uur individuele begeleiding of 12 uur groepsbegeleiding. Wanneer je begeleiding krijgt bij een tabakoloog gaan er punten af.  Je kan navragen aan je tabakoloog hoeveel punten je nog hebt .Je kan altijd wisselen van individuele begeleiding naar groepsbegeleiding en omgekeerd.

Bedrag
Hoeveel u precies moet betalen, hangt af van uw situatie (een verhoogde tegemoetkoming of niet), de soort begeleiding (individueel of in groep) en de duur van de begeleiding.

tarief terugbetaling Vlaanderen

Jongeren hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming tot en met het jaar waarin ze 21 worden. Vanaf het jaar waarin ze 22 worden, gelden de tarieven voor volwassenen. Indien tabakologen meer dan het vastgelegde maximumbedrag aanrekenen, valt de consultatie niet onder het terugbetalingssysteem en moet u als deelnemer het volledige bedrag zelf betalen.

Je woont in Brussel

Je hebt recht op 8 terugbetaalde raadplegingen in de loop van 2 kalenderjaren. Zwangere vrouwen hebben recht op maximaal 8 sessies per zwangerschap.
De eerste raadpleging duurt 45 minuten, de 7 volgende sessies telkens 30 minuten.

Om te genieten van een gedeeltelijke terugbetaling moet je een arts in Brussel of een erkend tabakoloog raadplegen en aangesloten zijn bij een ziekenfonds.

Bedrag

Hoeveel je precies moet betalen hangt af van het aantal sessies en uw persoonlijke situatie:

  • 30 euro voor de eerste sessie
  • 20 euro voor de zeven volgende sessies
  • 30 euro voor zwangere vrouwen (bij het getuigschrift voor verstrekte hulp of het facturatiedocument moet een zwangerschapsattest worden gevoegd)

Na de rookstopbegeleiding bij de arts of tabakoloog moet je de volgende documenten opsturen naar het ziekenfonds:

  • het ondertekende zorgcertificaat, als de rookstopbegeleiding gebeurt door een erkende tabakoloog die zorgverstrekker is (bv. huisarts, verpleegkundige, …)
  • het ondertekende factuur, als de rookstopbegeleiding gebeurt door een erkende tabacoloog die geen zorgverstrekker is (bv. psycholoog)