Met vaste basisprincipes balanceert Prof. Dr. Marc Decramer tussen grotere en kleinere organisaties: "Vertrouwen geven, inspireren en zelf het voorbeeld geven, iedere dag opnieuw: dat is de rol van het bestuur in een organisatie"

Prof. Dr. Marc Decramer, longarts van opleiding, staat aan het hoofd van het grootste universitair ziekenhuis in België en is tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRGT. De functie van gedelegeerd bestuurder van het UZ Leuven neemt hij waar sinds 1 augustus 2013, voorzitter van de VRGT is hij sinds september 2005. Op 30 september wenkt het emeritaat. De hoogste tijd om te polsen naar zijn visies over het besturen van een kleine vzw en een groot universitair ziekenhuis.

Neutrale sigarettenpakjes

Verschenen op Knack-website Vrije Tribune: “Neutrale sigarettenpakjes zijn noodzakelijk om de eerste rookvrije generatie te creëren" Negen organisaties die zich inzetten voor de strijd tegen tabak waaronder de VRGT onderschreven dit artikel. Zij hopen en durven geloven dat het invoeren van neutrale sigarettenpakjes wordt goedgekeurd en dat de gezondheid van de nieuwe generatie voorrang krijgt op de belangen van de tabaksindustrie.

Generatie Rookvrij

Op Werelddag Zonder Tabak, werd er op verschillende plaatsen in Vlaanderen een bellenblaasactie georganiseerd in het kader van de campagne Generatie Rookvrij. Onder de slogan “Ik blaas liever bellen dan rook” heeft ook de VRGT actie gevoerd in het Universitair Ziekenhuis Brussel en in ZNA Sint-Elisabeth te Antwerpen. De VRGT nam deel aan de acties 'Generatie Rookvrij' in ZNA Sint-Elisabeth te Antwerpen en in UZ Brussel. In beide ziekenhuizen werd een stand geplaatst met campagnemateriaal, bellenblazers en was er mogelijkheid tot CO-meting en toeleiding naar de tabakoloog.