Wie zich laat begeleiden door een tabakoloog, heeft een grotere kans om succesvol te stoppen met roken

Rookstopbegeleiding werkt: dat is de conclusie van een recente, grootschalige studie van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidzorg en Tuberculosebestrijding vzw (VRGT). Meer bepaald hebben personen die zich laten begeleiden door een tabakoloog meer kans om succesvol te stoppen met roken, dan personen die op een andere manier proberen te stoppen. Het is de eerste keer dat een studie van die aard wordt gepubliceerd in Vlaanderen.

Stoppen met roken? Verhoog je slaagkans met een tabakoloog

Een groot deel van de rokers in Vlaanderen wil graag stoppen met roken. Dat is helaas niet evident, waardoor velen hervallen. Gemiddeld heeft de Vlaming zes à zeven pogingen nodig. Een grootschalig onderzoek naar rookstopbegeleiding bevestigt in dat kader het belang van tabakologen. 

Alliantie voor een Rookvrije Samenleving juicht de antirookmaatregelen toe die door de ministerraad werden goedgekeurd en op dinsdag 24 oktober door de minister van Volksgezondheid werden bekendgemaakt.

Aansluitend op de interfederale strategie voor een rookvrije generatie die in december vorig jaar werd voorgelegd, lichtte de minister van Volksgezondheid afgelopen dinsdag de 10 maatregelen toe die door de ministerraad werden goedgekeurd. Dit pakket maatregelen in het kader van een rookvrije generatie, betekent een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen tabaksgebruik in ons land. Alle federale, regionale en gemeenschapsministers engageerden zich eind 2022 via een interfederale strategie om werk te maken van een eerste rookvrije generatie. De wens van Alliantie voor een Rookvrije Samenleving was dat dit plan zou worden omgezet in concrete, doeltreffende maatregelen. Deze maatregelen zijn alvast veel stappen in de goede richting.

Eerste grote Belgische enquête over de e-sigaret: Stichting tegen Kanker vraagt aantal toegelaten smaken drastisch in te perken

Stichting tegen Kanker publiceert de resultaten van haar nieuwe enquête, specifiek over de e-sigaret. Deze enquête peilt naar attitude en gedrag rond e-sigaret gebruik bij Belgische jongeren en hun omgeving (ouders of schoolmedewerkers).   Met de wildgroei van nieuwe e-sigaretten op onze Belgische markt wilde Stichting tegen Kanker meer inzicht krijgen over het gebruik van de e-sigaret bij jongeren. Uit de nieuwe enquête blijkt dat 15 tot 20 jarigen een andere relatie hebben met de e-sigaret dan wie ouder is. Terwijl de e-sigaret voor 20-plussers meer een manier is om te proberen stoppen met roken, is het voor 15 tot 20-jarigen een activiteit op zich. Bij ruim 6 op de 10 van deze jongeren zijn de ouders niet op de hoogte van hun gebruik. De smaakjes van de e-sigaret spelen een enorm grote rol in de aantrekkingskracht, nog meer dan de nicotine. Stichting tegen Kanker vraagt de minister van Volksgezondheid om het aantal toegelaten smaken drastisch te gaan verminderen en om zo snel mogelijk een uitstalverbod van tabaksproducten op de verkooppunten door te voeren.