Aanwezigheid

De cursist is verplicht elke lesdag de aanwezigheidslijst te tekenen

Heeft de cursist Vlaams Opleidingsverlof gekregen dan is het in eigen belang dat er in geval van afwezigheid een verantwoordingsattest wordt afgegeven aan de verantwoordelijke, hetzij opgestuurd naar info@vrgt.be

Bij ontbreken van een verantwoordingsattest wordt op het “getuigschrift van regelmatige inschrijving en/of trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid” ongewettigde afwezigheid ingevuld.

Maakt de cursist gebruik van de KMO-portefeuille dan is het eveneens belangrijk om afwezigheden te staven met een geldig attest. Als dienstverlener is de VRGT verplicht om ongewettigde afwezigheden te melden aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Indien de cursist voor meer dan 20% van de lessen ongewettigd afwezig is, dan dienen (een gedeelte van) de betreffende lessen in het volgend academiejaar gevolgd te worden. Dit vraagt een nieuwe inschrijving met betaling van (een gedeelte van) het inschrijvingsgeld.

Examen

De cursist zal na de theoretische lessen schriftelijk worden ondervraagd met behulp van meerkeuzevragen.
De cursist zal in het tweede semester vóór een bepaalde datum (wordt meegedeeld op de lesdag ‘video-opname’) een reflectie- en kijkstageverslag indienen m.b.t. de observatieopdrachten.
Op het einde van de opleiding vindt een juryexamen plaats waarbij de cursist wordt ondervraagd aan de hand van een gepresenteerde casus. 

Meer informatie vindt u in het Examenreglement.