Thumbnail
Het Vlaams kadaster voor tabakologen biedt de mogelijkheid cijfers bij te houden en te analyseren over het aantal consultaties die jullie het voorbije jaar gerealiseerd hebben. Op basis van de voorlopige cijfers kunnen we jullie alvast een tipje van de sluier lichten. Houd er rekening mee dat dit niet de definitieve cijfers zijn, aangezien consultaties nog tot 3 maanden nadat ze hebben plaatsgevonden geregistreerd kunnen worden in het kadaster.

214 tabakologen registreerden in 2018 hun prestaties in het Vlaams kadaster. Samen brachten hun inspanningen de teller voor het totaal aantal consultaties in 2018 op  20763. Dit cijfer ligt in lijn met het aantal consultaties van 2017. Toen vonden er immers 21 793 consultaties plaats bij 217 tabakologen. Het merendeel van deze consultaties waren, zowel in 2018 als 2017 individuele consultaties, namelijk respectievelijk 68.7% en 58.9% individuele consultaties. Er valt met andere woorden in 2018 een daling op te merken in aantal groepsconsultaties, van 41.1% naar 31.3% groepsconsultaties.

Het totaal aantal unieke personen dat in 2018 op consultatie kwam bij de tabakoloog is 6199 personen.