Thumbnail
Twee jaar geleden kondigde Kruidvat aan geen tabaksproducten meer te willen aanbieden in zijn verkooppunten. Met die maatregel wil de keten helpen voorkomen dat jongeren roken. Kruidvat was daarmee de eerste keten in Europa die deze grote beslissing nam. Gaandeweg werden de producten uit de verkooppunten verwijderd. Eind 2019 komt het einde van die operatie in zicht.

“Wij hebben wekelijks vele gezinnen over de vloer en willen door te stoppen met de verkoop van tabakswaren het gebruik ervan onder de nieuwe generatie ontmoedigen. Wij hebben dit besloten, omdat gezondheid voor veel consumenten een belangrijk thema is, ook in onze winkels neemt dit een steeds prominentere plaats in. De verkoop van tabaksproducten past hier niet bij”, zegt Bert Verhoef, directeur Kruidvat België.

Wat vindt de Belgische consument daarvan?

De Stichting tegen Kanker juicht het initiatief toe, aangezien het strookt met de conclusies uit de jaarlijkse enquêtes rond tabaksgebruik. Daaruit blijkt immers  dat de Belgen steeds meer openstaan voor antitabaksmaatregelen. Bij de enquête van 2019 werd bij de Belg ook gepeild naar zijn mening over het initiatief van Kruidvat. Acht op de tien personen stond positief tegenover de beslissing. Opmerkelijker nog was dat ook 63 % van de rokers zich positief uitsprak over dit initiatief.

De privésector neemt het voortouw, de politiek hinkt achterop

Voor de Stichting tegen Kanker is dit een buitengewoon belangrijk initiatief, dat ook duidelijk aangeeft dat er verandering op til is. Helaas kwamen er de afgelopen jaren maar weinig beslissingen ter zake uit politieke hoek.

De Stichting roept dan ook op tot bijkomende politieke maatregelen:

  • het aantal verkooppunten voor tabaksproducten sterk terug te schroeven door:
    • een onmiddellijk verbod in te voeren op de verkoop via tabaksautomaten;
    • de verkoop van tabaksproducten niet meer toe te laten in supermarkten;
    • de verkoop van tabaksproducten in nachtwinkels onmiddellijk te laten stoppen;
  • een totaalverbod op tabaksreclame in de resterende verkooppunten, tezamen met een verplichte vermelding van ontradende informatie over tabak;
  • een verbod om tabaksproducten zichtbaar te tonen of uit te stallen op de verkooppunten

Volgens de rookenquête van de Stichting deelt het merendeel van de Belgen deze mening.

Naast een groot draagvlak voor deze maatregelen, staat zelfs al 45 % van de bevolking en 22 % van de rokers gunstig tegenover een totaalverbod op de verkoop van tabaksproducten (zie tabaksenquête 2019).

Hoe sneller, hoe beter … en ’t is nu het moment!

Er zijn al verschillende wetsvoorstellen geweest die te maken hebben met de verkooppunten voor tabakswaren. Bijvoorbeeld voorstellen om de reclame voor tabak te verbieden in de krantenwinkels waar nu - bij wijze van uitzondering - nog bepaalde vormen van tabaksreclame zijn toegestaan. Ook over het  verbieden van de verkoop van sigaretten in supermarkten of nachtwinkels is al gedebatteerd in het federale parlement. Met het laatste nieuwe wetsvoorstel van 5 december 2019 wil Catherine Fonck (CDH) dat het verboden wordt om tabaksproducten in het zicht van de consument uit te stallen of om sigaretten aan te bieden via automatische distributieapparaten. Stichting tegen Kanker is zeer tevreden over dit wetsvoorstel van Catherine Fonck. «Als de politici nog niet overtuigd zijn om snel de verkoop van tabakswaren aan banden te leggen in de supermarkten en nachtwinkels vragen we hen om ten minste snel werk te maken van een uitstalverbod voor tabakswaren en een totaal verbod op reclame in elk verkooppunt” zegt Suzanne Gabriels, expert tabakspreventie bij Stichting tegen Kanker. In afwezigheid van een federale regering roept de Stichting de parlementsleden en partijen op om met een brede meerderheid het wetsvoorstel van Catherine Fonck goed te keuren. "Brede steun bij de bevolking vraagt naar brede steun bij haar vertegenwoordigers”.