Thumbnail
De laatste weken was de e-sigaret alomtegenwoordig in de media. Heel wat standpunten over het gebruik ervan werden scherp tegenover elkaar geplaatst. De VRGT raadt het gebruik van de e-sigaret in alle gevallen af, behalve in het kader van rookstop, weliswaar steeds als tweede keuze behandeling. Voorzichtigheid bij het gebruik van de e-sigaret als rookstopmiddel is noodzakelijk.

Gevaren van de e-sigaret

Een aantal overlijdens in de VS wordt gelinkt aan het gebruik van de e-sigaret en de Centers for Desease Control and Prevention (CDC) in de VS hebben een aantal aanbevelingen gepubliceerd*. Zij raden het gebruik van de e-sigaret af en wijzen in het bijzonder op de gevaren van producten die THC bevatten en op de gevaren door het oneigenlijk gebruik van de liquids (bijvoorbeeld zelf liquids produceren). Er blijft echter nog enige onduidelijkheid over welke producten specifiek zorgden voor de sterfgevallen. Voor de Vereniging van Nederlandse longartsen (NVALT) was dit de aanleiding om te pleiten voor een verbod op de e-sigaret. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie* (WHO) en de European Respiratory Society (ERS) wijzen de e-sigaret af, waarbij ze aangeven voorlopig geen waarde te zien in dit product in het kader van rookstop.

Juul-epidemie

Ook Juul was de voorbije maand in het nieuws. Juul is een e-sigaret op basis van nicotinezouten die door een agressieve marketingcampagne in de VS heeft geleid tot een ‘epidemie’ van esigaretgebruikers onder de jongeren. Deze ‘epidemie’ doet zich in België momenteel nog niet voor. Dankzij een striktere wetgeving (verbod op reclame, verbod op online verkoop, verbod op verkoop aan -18 jarigen, begrenzing van de hoeveelheid nicotine) worden onze jongeren enigszins beschermd.

De e-sigaret als rookstopmiddel

De VRGT gaat niet zo ver om te pleiten voor een verbod op de e-sigaret. Hoewel we veronderstellen dat de e-sigaret minder schadelijk is dan tabak blijven de effecten op de lange termijn onduidelijk. De recente sterfgevallen in de VS en België, die mogelijks te wijten zijn aan het gebruik van de e-sigaret, nopen tot waakzaamheid. Voorlopig schrijven we deze toe aan het oneigenlijk gebruik van de e-sigaret. Dit neemt uiteraard niet weg dat we niet blind zijn voor een aantal publicaties waarin de negatieve effecten worden aangehaald*. We raden het gebruik van de e-sigaret in alle gevallen af behalve in het kader van rookstop. Maar ook bij rookstop moeten we de e-sigaret beschouwen als een tweede keuze behandeling, na de klassieke producten (NRT, varenicline, bupropion). Daarenboven zullen we ook steeds de afbouw van het gebruik van de e-sigaret aanraden. Toch moeten we vermijden dat er opnieuw tabak gerookt wordt, zelfs als dit betekent dat de e-sigaret lang(er) gebruikt dient te worden. De in 2018 door de VRGT gepubliceerde aanbevelingen voor de e-sigaret blijven gelden en zijn beschikbaar via de kennisbank voor tabakologen.

Zien roken doet roken

Bijzondere aandacht dient te gaan naar het voorkomen van e-sigaretgebruik bij jongeren. Dit moeten we met hand en tand bestrijden. Daarnaast willen we – Generatie Rookvrij indachtig – een goede voorbeeldfunctie promoten. Zien roken doet roken en dit geldt ook voor de e-sigaret.

Tot slot vermelden we nog de ‘heat not burn’-producten, zoals de IQOS. Momenteel zijn deze producten niet verkrijgbaar in België maar wel al in onderzoek bij de Hoge Gezondheidsraad. Het voorzichtigheidsprincipe indachtig kunnen we deze producten enkel afraden en niet bestempelen als gezonder dan het roken van tabak.

Tijdens het Symposium Tabakologie zullen deze onderwerpen zeker ter sprake komen tijdens het panelgesprek over de e-sigaret. Niet te missen!

*

https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html#what-cdcrecommends

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326043/9789241516204-eng.pdf

https://www.nvalt.nl/vereniging/belangrijke-documenten/_/E-sigaret/e-cigarettes%20Lancet.pdf

https://www.bmj.com/content/366/bmj.l5275.full?ijkey=RzZPENBFvUg3aei&keytype=ref

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1912032?query=recirc_curatedRelated_article