VRGT wil de aanwezigheid van de tabakoloog  in het hulpverleningslandschap steviger verankeren door zijn meerwaarde in de verf te zetten.  Internationale studies tonen aan dat intensieve rookstopbegeleiding de kans op succesvol stoppen met roken significant verhoogt. Specifiek voor Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel willen we nagaan of begeleiding door een tabakoloog zorgt voor een significant hogere slaagkans om volledig te stoppen met roken. Om dit hard te kunnen maken is er grootschalig onderzoek nodig.

In 2021 zijn we van start gegaan met een cross-sectionele studie. We willen nagaan of cliënten die het afgelopen jaar een rookstoppoging deden, hun rookstop hebben kunnen volhouden. Daarom vroegen we aan tabakologen om hun cliënten van het voorbije jaar aan te schrijven om een vragenlijst in te vullen. Deze resultaten worden vergeleken met een controlegroep, rokers die zonder begeleiding van een tabakoloog probeerden te stoppen met roken.

De resultaten worden verwacht in het najaar van 2022.