VRGT wil de aanwezigheid van de tabakoloog in het hulpverleningslandschap steviger verankeren door zijn meerwaarde in de verf te zetten. Internationale studies tonen aan dat intensieve rookstopbegeleiding de kans op succesvol stoppen met roken significant verhoogt. Specifiek voor Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel willen we nagaan of begeleiding door een tabakoloog zorgt voor een significant hogere slaagkans om volledig te stoppen met roken. Om dit hard te kunnen maken is wetenschappelijk onderzoek nodig.

In 2021 zijn we van start gegaan met een cross-sectionele studie. We wilden nagaan of cliënten die het afgelopen jaar een rookstoppoging deden, hun rookstop hebben kunnen volhouden. Daarom vroegen we aan tabakologen om hun cliënten van het voorbije jaar aan te schrijven om een vragenlijst in te vullen. Deze resultaten werden vergeleken met een controlegroep, rokers die zonder begeleiding van een tabakoloog probeerden te stoppen met roken. In totaal namen 666 personen deel aan het onderzoek.

De resultaten zijn bevestigend: rookstopbegeleiding door een tabakoloog werkt! Personen die zich laten begeleiden door een tabakoloog hebben meer kans om succesvol te stoppen met roken dan personen die op een andere manier proberen te stoppen met roken. Tabakologen hebben dus een belangrijke plaats binnen het zorglandschap aangezien ze een belangrijke bijdrage leveren aan de volksgezondheid.

Lees hier het eindrapport

De resultaten werden eerder dit jaar ook al voorgesteld op het WONCA Europe congres. De presentatie die daarvoor werd gebruikt, vind je hier.