In 2019 voerde de VRGT, aan de hand van semi-gestructureerde interviews, een explorerend onderzoek uit naar het rookbeleid van ziekenhuizen. Zowel tabakologen als beleidsmedewerkers werden geïnterviewd.

Het doel van dit onderzoek was tweeledig:

(1) het in kaart brengen van de huidige kwaliteit van het rookbeleid van Vlaamse ziekenhuizen

(2) het verkennen van de noden om een integraal rookbeleid te kunnen implementeren

Deelnemers: 10 Beleidsmedewerkers en 20 Tabakologen uit algemene en universitaire ziekenhuizen verspreid in Vlaanderen en Brussel.  

Bekijk de resultaten hier:

Tabakologen zijn een cruciale schakel bij de implementatie van een rookbeleid. Samen met een werkgroep Ziekenhuistabakologen werkte de VRGT aan het dossier ‘De ziekenhuistabakoloog’. De huidige noden en gemiste kansen in ziekenhuizen werden tevens aangekaart bij de bevoegde ministers. Klik hier voor meer info.

Verder werd de VRGT ook betrokken bij de ontwikkeling van een draaiboek ‘Rookvrije zorg’ door het Vlaams Instituut Gezond Leven: www.rookvrijezorg.be 

Voor meer info over het onderzoek naar het rookbeleid van ziekenhuizen: contacteer Laurence Belenger, stafmedewerker Onderzoek & Ontwikkeling, via laurence.belenger@vrgt.be