Opleiding tabakologie en rookstopbegeleiding
(Interuniversitaire Permanente Vorming met getuigschrift)

 

Doelstelling

Een opleiding voor gezondheidswerkers zodat zij competenties kunnen verwerven om een effectieve en op evidentie gebaseerde rookstopbegeleiding uit te voeren. Een deskundige hulpverlening bij rookstop draagt bij tot de noodzakelijke preventie van de tabaksgerelateerde mortaliteit en morbiditeit.

Organisator van de opleiding

De VRGT is de inrichter van de opleiding en organiseert de opleiding in samenwerking met de vier Vlaamse universiteiten (Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Gent). De opleiding is officieel erkend door de 4 partners als Permanente Vorming met getuigschrift.

Opbouw en inhoud van de opleiding

De opleiding omvat 90 studie-uren. De lessen vallen voornamelijk op zaterdag en zijn gespreid over 12 lesdagen tussen september en mei. Er is een aanwezigheid in de lessen van 80% vereist.

Het eerste deel van het programma is een theoretisch luik dat wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Het theoretisch gedeelte behandelt de wetgeving, de tabaksgerelateerde aandoeningen, de aspecten van verslaving, de psychologische benadering van de rookstop en gedragsverandering.

Het tweede deel focust op de praktijk en omvat zowel lesdagen en kijkstages. Aan het einde van het tweede semester wordt een stage-reflectieverslag ingediend en is er een juryexamen. In het praktijkgedeelte wordt dieper ingegaan op de aanpak van individuele rookstopbegeleiding en rookstopbegeleiding in groep, alsook op de motiverende gespreksvoering en strategieën met betrekking tot gedragsverandering en terugvalpreventie.

Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Tot de opleiding worden houders van volgende diploma’s toegelaten:

 • Master in: geneeskunde, tandheelkunde, psychologie, farmaceutische zorg, geneesmiddelenontwikkeling, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
 • Bachelor in: kinesitherapie, verpleegkunde, vroedkunde, dieet- en voedingsleer.
 • Gebrevetteerd of gediplomeerd/gegradueerd verpleegkundige

De verplichte vooropleiding wordt in samenwerking met het programmacomité kritisch opgevolgd en aangepast in functie van de evolutie in studierichtingen en beroepsmogelijkheden.

Houders van diploma’s die niet in bovenstaande lijst zijn opgenomen, kunnen een gemotiveerde vraag tot toelating voorleggen aan het programmacomité (via info@vrgt.be). Na een positieve beoordeling en bij vrije plaatsen kunnen zij alsnog worden toegelaten tot de opleiding. Let wel, deze groep van uitzonderingen kan zich, na het succesvol beëindigen van de studie, niet registreren in het kadaster en daarbij geen gebruik maken van de systemen van terugbetaling.

Erkenning van de opleiding

 • Betaald educatief verlof: erkende opleiding bij het Paritair Comité voor Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector (PC 331)
 • Subsidiëring via KMO-portefeuille vanaf academiejaar 2018-2019*: VRGT is erkend dienstverlener.
 • Accreditering voor artsen
 • De enige opleiding die leidt tot de registratie in het kadaster van tabakologen in Vlaanderen en gedeeltelijke terugbetaling van de prestaties als tabakoloog (MB 21.10.2016)

* De KMO-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse overheid voor opleidingen georganiseerd door erkende dienstverleners en richt zich tot beoefenaars van vrije beroepen (zoals artsen, psychologen, advocaten, accountants, ...), kleine- en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen met een aanvaarde rechtsvorm gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Docenten

De lessen worden gegeven door bevoegde docenten en professoren uit de Vlaamse universiteiten en door experts in de tabakologie.


Inschrijvingsmodaliteiten

Registratie 

Per academiejaar worden 40 cursisten toegelaten. Heb je interesse in de opleiding, vul dan het registratieformulier in (zie hiernaast bij documenten) en stuur het naar info@vrgt.be 

Vereisten bij inschrijving 

 • Een duidelijke kopie van het diploma hoger onderwijs (doelgroep).
 • Het aanvaarden van de voorwaarden waaronder de opleiding wordt georganiseerd en die in het examenreglement zijn opgenomen.
 • Na uitnodiging tot betalen van het inschrijvingsgeld dit binnen de 21 dagen vereffenen.
 • Ingeval een subsidie wordt aangevraagd bij de KMO-portefeuille, dit melden aan de VRGT die het erkenningsnummer zal bezorgen.

(u ontvangt per e-mail verdere informatie)

Prijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 1000 euro (geen afbetalingsplan mogelijk).

Locatie

De opleiding vindt plaats in de lokalen van de VRGT, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel. Het gebouw is toegankelijk vanaf 08.30u. Enkel twee dagen praktijklessen ‘Motiverende gespreksvoering en strategieën m.b.t. gedragsverandering en terugvalpreventie’ vinden plaats in de Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen, Liefdestraat 10, 3300 Tienen.

Meerwaarde op de arbeidsmarkt

Tabakologen kunnen op zelfstandige basis of als werknemer aan de slag en dit vanuit verschillende begeleidingsvormen: individueel, in groep, telefonisch of online.

Tabakologen worden ook ingeschakeld voor specifieke acties in het kader van het tabakspreventiebeleid in de Vlaamse Gemeenschap, bv. voor infosessies in scholen, bedrijven of gemeentelijke diensten.