Vrouw volgt een online meeting of navorming

De opleiding Tabakologie en Rookstopbegeleiding focust onder meer op het verwerven van inzicht in de epidemiologie en wetgeving, de tabaksgerelateerde aandoeningen en de aspecten van verslaving en passief roken. De cursist ontwikkelt competenties inzake farmacotherapie en psychologische benadering van de rookstop en gedragsverandering. Daarnaast voorziet de opleiding in de hands-on training van noodzakelijke vaardigheden, zoals het uitvoeren van de anamnese, motiverende gespreksvoering, farmacologische begeleiding, en strategieën met betrekking tot gedragsverandering en terugvalpreventie.

De opleiding Tabakologie en Rookstopbegeleiding omvat 114 contact- en studie-uren (zelfstudie en stage inbegrepen) met lessen voornamelijk op zaterdagen. De data van de colleges en de praktijksessies zijn beschikbaar op de VRGT-website.

Het programma bevat een theoretisch luik in het eerste semester dat wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Het tweede semester focust op de praktijk en omvat lesdagen, stagemomenten waarover een stage- en reflectieverslag wordt gemaakt en een oefenopdracht. Hierbij worden de cursisten regelmatig verdeeld in kleinere groepen. Aan het einde van de opleiding is er een juryexamen.

Het programma van academiejaar 2024-2025 is weldra beschikbaar. Download hier het programma van academiejaar 2023-2024.