De opleiding Tabakologie en Rookstopbegeleiding omvat 97 studie-uren (zelfstudie en stage inbegrepen) met lessen voornamelijk op zaterdagen.

Het programma 2020-2021 bevat een theoretisch luik in het eerste semester dat wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Het tweede semester focust op de praktijk en omvat lesdagen, stagemomenten en een stage- en reflectieverslag. Aan het einde van de opleiding is er een juryexamen.

Voor volgende praktijklessen worden de cursisten verdeeld in groepen:

  • ‘Motiverende gespreksvoering en strategieën m.b.t. gedragsverandering en terugvalpreventie’: elke groep van 20 cursisten volgt twee aansluitende lessen.
  • 'Individuele rookstopbegeleiding/video-opname’: elke groep van 10 cursisten volgt één les.
  • ‘Rookstopbegeleiding in groep’: elke groep van 20 cursisten volgt één les.
  • 'Training praktijkvaardigheden aan de hand van casussen': elke groep van 20 cursisten volgt één les.

Download hier het volledig programma 2020-2021.