Tot de opleiding worden houders van volgende diploma's toegelaten:

master in:
de genees- heel en verloskunde, tandheelkunde, psychologie, farmaceutische zorg, geneesmiddelenontwikkeling, revalidatiewetenschappen, ergotherapie, kinesitherapie en pedagogische wetenschappen. 

professionele bachelor in:
kinesitherapie, verpleegkunde, vroedkunde, dieet- en voedingsleer, toegepaste psychologie, sociaal werk, orthopedagogie en mondzorg.

De exhaustieve lijst van diploma's die toegang geven tot de opleiding vindt u hier.

Houders van diploma’s die niet tot de bovenstaande doelgroep behoren, kunnen na beoordeling door het Programmacomité en bij vrije plaatsen worden toegelaten tot de opleiding.