Tot de opleiding worden houders van volgende diploma's toegelaten:

master in:
de genees- heel en verloskunde, tandheelkunde, psychologie, farmaceutische zorg, geneesmiddelenontwikkeling, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, 

bachelor in:
kinesitherapie, verpleegkunde, vroedkunde, dieet- en voedingsleer, gebrevetteerd of gediplomeerd/gegradueerd verpleegkundige

Houders van diploma’s die niet tot de bovenstaande doelgroep behoren, kunnen na beoordeling door het Programmacomité en bij vrije plaatsen worden toegelaten tot de opleiding.