Tot de opleiding worden houders van volgende diploma's toegelaten:

master in:
de genees- heel en verloskunde, tandheelkunde, psychologie, farmaceutische zorg, geneesmiddelenontwikkeling, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, ergotherapie en pedagogische wetenschappen. 

professionele bachelor in:
kinesitherapie, verpleegkunde, vroedkunde, dieet- en voedingsleer, toegepaste psychologie, sociaal werk, orthopedagogie en mondzorg.

De exhaustieve lijst van diploma's die toegang geven tot de opleiding vindt u hier

Houders van diploma’s die niet tot de bovenstaande doelgroep behoren, kunnen na beoordeling door het Programmacomité en bij vrije plaatsen worden toegelaten tot de opleiding. Echter, men dient steeds het niveau van professionele bachelor of master behaald te hebben.