Locatie

Het grootste deel van het theoretische luik verloopt online (afstandsonderwijs). De locatie van de lessen die klassikaal verlopen worden tijdig aan de cursisten meegedeeld.

Prijs

De opleiding kost € 1200,00 

Cursusmateriaal

De presentaties van de lessen, de bijkomende literatuur en andere lesdocumenten zijn online beschikbaar op de cursistenpagina van de VRGT-website. Vooraf aan de opleiding zal de cursist via de website een account moeten aanvragen. De cursist dient zelf het cursusmateriaal te downloaden en tijdens de lessen nota te nemen.

Accreditering

Accreditering voor artsen wordt aangevraagd bij het RIZIV.