De Interuniversitaire permanente vorming Tabakologie en Rookstopbegeleiding kwalificeert gezondheidswerkers tot tabakoloog zodat zij deskundige hulpverlening kunnen uitvoeren bij kandidaat rookstoppers. Het begeleiden van rookstop draagt bij tot de noodzakelijke preventie van de tabakgerelateerde mortaliteit en morbiditeit. De Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding vzw is aan Nederlandstalige kant de inrichter en coördinator van de opleiding en staat in voor de vormelijke aspecten van de opleiding (organisatie, administratie, financiën,…). Dit in een samenwerking met de vier Vlaamse universiteiten (Universiteit Antwerpen, UGent, Vrije Universiteit Brussel en KULeuven). Het programmacomité (samengesteld uit vertegenwoordigers van voornoemde partners) beslist over de inhoudelijke aspecten van de opleiding (opleidingsprogramma, het toewijzen van onderwijsopdrachten, de toelatingsvoorwaarden, evaluatie van de opleiding en de promotie). De opleiding is erkend als een interuniversitaire permanente vorming met getuigschrift binnen de faculteit Geneeskunde.   Het ondersteunen van rokers in de meest kwetsbare groepen bij hun inspanningen om te stoppen met roken is van essentieel belang gezien de grote sociale verschillen op het gebied van welzijn en gezondheid. Daarom is het belangrijk dat het huidige tabaksaanbod de meest kwetsbaren en degenen die onze taal niet of nauwelijks machtig zijn, bereikt.   


3 gratis opleidingsplaatsen

De VRGT biedt jaarlijks aan 3 gezondheidsprofessionals die in contact staan met kwetsbare populaties én die naast het Nederlands ook een andere niet-Europese en niet-Westerse taal professioneel beheersen, een gratis deelname aan de permanente vorming Tabakologie en Rookstopbegeleiding aan. Deze gratis opleidingsmogelijkheid heeft als voorwaarde dat binnen de werking van uw organisatie een aanbod aan rookstopbegeleiding georganiseerd wordt voor rokers uit een kwetsbare populatiegroep.


Je kan je aanvraag nog steeds indienen. De kandidaturen die weerhouden worden zullen in kennis worden gesteld van het resultaat van hun sollicitatie en kunnen de opleiding starten. Raadpleeg hier het opleidingsprogramma 2024-2025   Raadpleeg hier de toelatingscriteria voor kosteloze deelname