Jette gemeentehuis

Begin oktober organiseerde de gemeente Jette de Week van de Gezondheid. In het kader van deze gezondheidscampagne nodigde de dienst sociale zaken de VRGT en het Fonds des Affections Respiratoire (FARES) uit om het gemeentepersoneel en de Jettenaars te komen informeren over de werking van de tabakoloog en de vele voordelen die stoppen met roken biedt. Onze aanwezigheid werd aangekondigd in het gemeenteblad Jette Info en op sociale media.

Op 6 oktober verwelkomden we het gemeentepersoneel en de inwoners van Jette in het gemeentehuis. Verschillende gemotiveerde rokers kwamen gericht langs voor een informatief gesprek over de verschillende manieren om te stoppen met roken. We zochten samen met hen een tabakoloog in hun buurt en gaven duiding over hoe een rookstoptraject bij een tabakoloog verloopt. Een ludiek geurenspel trok de aandacht van verschillende bezoekers en illustreerde het gegeven dat roken een verminderde reukzin tot gevolg kan hebben. Elke bezoeker ontving een tas met gadgets en informatieve- en toeleidingsbrochures.

Burgemeester Claire Vandevivere en de schepenen Nathalie De Swaef (luchtkwaliteit en mobiliteit) en Joris Poschet (sociaal leven en onderwijs) kwamen langs om te praten over de werking van VRGT en FARES in het Brussels gewest en de initiatieven die we hiervoor uitwerken.